1. DAS Kongre Kitabı (1999) (Hastane İnfeksiyonları Kitabı)

Sterilizasyon Dezenfeksiyon Hastane infeksiyonları Sempozyumu

Kongre Kitabı 1999

 

HASTANE ENFEKSİYONLARI SLAYTLARI

HE-1. Hastane İnfeksiyonlarının önemi

HE-2. Hastane İnfeksiyon Kontrol Komitesinin Organizasyonu ve Görevleri

HE-3. Hastane İnfeksiyonları ve Personel Sağlığı

HE-4. Hastane İnfeksiyonlarının Kontrolünde Mikrobiyoloji Laboratuvarının Rolü

HE-5. Hastane İnfeksiyonlarında İzolasyon önlemleri

HE-6. Hastane Atıkları

HE-7. Besinlerle Bulaşan Hastalıkların önlenmesi

HE-8. Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Yöntemleri

HE-9. Diyaliz ünitesi ve İnfeksiyon önlemleri

HE-10. Yoğun Bakım ünitesi ve İnfeksiyon Kontrol önlemleri

 

Hazırlayan: Araş. Gör. Kemal BİLGİN
Danışman: Prof. Dr. Murat GüNAYDIN

  

Kitabın  tüm yayın hakları DAS Derneği'ne aittir. Bu ki tabın hiçbir bölümü yazılı izin olmaksızın basılamaz, fotokopi , kayıt, tekrar çoğaltma gibi elektronik ve mekanik bir şekilde çoğaltılamaz, kaynak gösterilerek kısa alıntılar yapılabilir.