2. DAS Kongre Kitabı

 

2. Sterilizasyon Dezenfeksiyon Hastane İnfeksiyonları Kongre Kitabı

 

Editörler:

Doç. Dr. Murat Günaydın Yard. Doç. Dr. Şaban Esen Doç. Dr. Ahmet Saniç Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu

 

Konuşma Metinleri

-Sterilizasyon Dezenfeksiyon

Dezenfektan Gerekli mi? Ne zaman? Hangi Dezenfektan?
Prof. Dr. Bülent Gürler

Tıbbi Cihaz ve Aletlerin Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonunda Genel Prensipler
Doç. Dr. Ahmet Saniç

Sterilizasyonun Kontrolü ve Uluslararası Standartlar
Prof. Dr. Mehmet Ali özinel

Dezenfektanların Mikroorganizma üzerine Etkinliğinin ölçümü ve Pratikteki önemi
Prof. Dr. Nedim Sultan

Antiseptik ve Dezenfektan Maddelere Karşı Direnç Sorunu
Prof. Dr. Recep öztürk

Hastanelerde Dezenfeksiyon Politikaları ve Yapılan Yanlışlıklar
Doç. Dr. Mustafa özyurt

Laboratuvar Ortamında Dezenfeksiyon Politikaları
Prof. Dr. İ.Hakkı Bahar

Sağlık Kuruluşları Dışında Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
Prof. Dr. Mehmet A. Taşyaran

Diş Hekimliğinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
Prof. Dr. Güven Külekçi

Sağlık Ocaklarında Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
Yrd. Doç. Dr. Cafer Eroğlu

Acil Hekimlikte Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
Doç. Dr. Levent Altıntop

Yoğun Bakım ünitelerinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
Prof. Dr. İftihar Köksal

Kadın Hastalıkları ve Cerrahi Servislerinde Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
Doç. Dr. Tayfun Alper

Ürolojide Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon
Prof. Dr. Recep Büyükalpelli

Hemşirelik Hizmetleri Yönünden Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon
Hem. Hatice Kumcağız

Mikrodalga ve Ultraviyole’nin Sterilizasyondaki Etkinliği
Doç. Dr. Fatma ünalan

Bir üniversite Hastanesinde İdeal Bir Sterilizasyon ünitesinin Yapılanması: Sorunlar ve çözüm Yolları
Doç. Dr. Sadık Kılıçturgay

Hastanelerde Steril Alan Planlama Kriterleri
Metin Kenter

Hastane Atıkları, Ne Yapalım?
Doç. Dr. İ. Halil özerol

-Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonlarının önemi
Prof. Dr. Semra çalangu

Hastane İnfeksiyonları Epidemiyolojisinin Prensipleri, Veri Toplama, Sürveyans
Doç. Dr. Selma Karabey

Hastane İnfeksiyonlarının Epidemiyolojisi
Prof. Dr. Yıldız Pekşen

El Yıkama
Prof. Dr. Fatih Köksal

Damar İçi Kateter İnfeksiyonları
Prof. Dr. Recep öztürk

Hastane Kaynaklı üriner Sistem İnfeksiyonları
Doç. Dr. Halit özsüt

Cerrahi Yara İnfeksiyonları
Prof. Dr. Zafer Malazgirt

Hastane Kaynaklı Pnömoniler
Doç. Dr. Sercan Ulusoy

Viral Hepatitler ve Kan Yoluyla Bulaşan Diğer İnfeksiyonlar
Prof. Dr. Gaye Usluer

Onkoloji ve Hematoloji ünitelerinde İnfeksiyon Kontrolü
Prof. Dr. Şengül Derbentli

Sağlık çalışanlarında Solunum Yolu İle Bulaşan İnfeksiyonlar ve Korunma
Doç. Dr. Metin Görgüner

Laboratuvar Kaynaklı İnfeksiyonlar ve Korunma Yolları
Prof. Dr. Tümer Vural

Hastane İnfeksiyonlarında Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarının Rolü
Prof. Dr. Bengül Durmaz

-Hastane İnfeksiyonlarında Sorunlu Mikroorganizmalar ve Direnç

Gram Negatif Mikroorganizmaların Beta-Laktamaz Direnci
Prof. Dr. Haluk Vahaboğlu

Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus İnfeksiyonlarının Epidemiyolojisi ve Kontrolü
Yrd. Doç. Dr. Yeşim çetinkaya Şardan

Vankomisine Dirençli Enterokoklar
Prof. Dr. Bülent Sümerkan

Penisiline Dirençli Pnömokoklar
Prof. Dr. Deniz Gür

Kitabın  tüm yayın hakları DAS Derneği'ne aittir. Bu ki tabın hiçbir bölümü yazılı izin olmaksızın basılamaz, fotokopi , kayıt, tekrar çoğaltma gibi elektronik ve mekanik bir şekilde çoğaltılamaz, kaynak gösterilerek kısa alıntılar yapılabilir.  

Web sitemizde daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Cookie (Çerez) Uyarısı sayfasını inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz. More details…