5. DAS Kongre Kitabı

 

5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Kongre Kitabı

 

[Kapak ] [Önsöz] [Otobiyografiler] [Kurullar] [Sekreterya] [Sponsorlar] [İletisim Adresleri] [Bilimsel Program] [İçindekiler]

 

Editörler:

Prof. Dr. Murat Günaydın Prof. Dr. Recep Öztürk Prof. Dr. Sercan Ulusoy Prof. Dr. Meral Güntekin

 

Sağlık kurumlarında sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarının / ürünlerinin /süreçlerinin bugünü ve yarını.
William A. Rutala ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Sağlık Sektöründe Kalite çalışmaları ve Akreditasyon
Bilge Aydın ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Avrupa normları direktifleri ve kalite ile ilişkileri
Klaus Hahnen ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Dezenfektanların seçimi ve kullanımı
William A. Rutala ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Dezenfeksiyonu Etkileyen Faktörler
Özlem Alıcı ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Dezenfektan aktivite testleri
Ufuk Abbasoğlu ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Bakteriler ve dezenfektanlara direnç
Elif Doyuk Kartal ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Alet temizliğinde kullanılan alet yıkama makineleri ve ultrasonik yıkama makinelerinin önemi ve kullanımı
Aycan Yıldırım ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Dezenfektör solüsyonları, pas sökücüler, alet koruyucu ve parlatıcılar ve seçimi
Zeynep Şenses ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Dezenfektörlerin monitorizasyonu, EN ve ISO Dezenfektör standartları
Peter Newson ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Dezenfektan ve antiseptiklerin sterilizasyon amacı ile kullanımı (Perasetikasit, Formaldehid, Klorheksididn ve H2O2 )
Neşe Demirtürk ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Sterilizasyon konularına bakış
Wim Renders ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Etlienoksit ve Gaz Plazma ve sterilizasyon yöntemleri
Hülya Erbil ( Pdf Yazı )

Buhar sterilizasyonu ve Flash program
Ayşe arı ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Gama Sterilizasyonu
A. Yekta Özer ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Resterilizasyon (tek kullanımlık malzemelerin yeniden kullanımı)
Yeşim Çetinkaya Şardan ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Göz ve mikrocerrahi aletleri, yanlış flash kullanımı
Ayşe Özçelik ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Ödünç medikal (Konsinye) malzemelerin yönetimi
Sevgili Gürel ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Tıbbi tekstiller ve test yöntemleri, paketleme malzemelerinde TSE standartları
Aysun Cireli ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Disposible ve reusible Ameliyathane hasta örtülerinin kullanımının değerlendirilmesi
Mine Güngör ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Yeni ISO 11607- 2 standardına göre ısı ile kapatma sistemlerinin validasyonu,
Hans Wolf ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Paketleme
Fatma eti aslan ve Mukadder Genç ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Manuel Dekontaminasyon
Aydan Özkütük ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinin işleyişi ve ünite içi iletişimi, çalışan yetkinlik düzeyleri, eğitimleri
Faruk Aydın ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinin diğer ünitelerle iletişim ve işleyişi, yaşanan sorunlar
Duygu Eşel ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Sterilizasyon hizmetlerinin özelleştirilmesi
Rahmet Çaylan ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Hastanelerde Kritik ve kritik olmayan alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları.
Dilek Zenciroğlu ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Endoskopi ünitelerinde DAS uygulamaları ile ilgili sorunlar ve enfeksiyon kontrolü
Canan Karadeniz ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Riskli girişimlerde DAS uygulamaları. (IV Kateter,üriner kateter,arter kateteri, epidural vb invaziv girişimlerde)
Yadigar Arpa ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

VRE, MRSA, MR Gram Negatif çomaklar ve Salgınlarda DAS yönetiminin rolü, yetki ve sorumluluklar
Nezahat Gürler ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

İEnfeksiyon hastalıkları konsültasyonları ve DAS işlemleri
Halit Özsüt ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Enfeksiyon kontrol çalışmalarında İKK dışı ekip çatışması ve çatışma yönetimi
Vildan Umur Çakar ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Hemodiyaliz Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrolü
Dilek Arman ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Labaratuvar ortamında Sterilizasyon ve dezenfeksiyon
Çağatay Acuner ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Tüberkülozun yayılımını önlemede çevresel kontrol önlemleri ve dezenfeksiyon
Mustafa Özyurt ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Lejyonellaya karşı alınması gereken önlemler ve dezenfeksiyon uygulamaları.
Efsun Akbaş ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

İçme sularında parazit ve diğer patojenlere karşı dezenfeksiyon uygulamaları ve ara konaklarla mücadelede kullanılan kimyasallar.
Nurittin Ardıç ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Hastane mutfaklarında ve mama hazırlığında DAS uygulamaları,
Serpil Erol ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Kesici ve delici alet yaralanmaları ve korunma önlemleri
Pakize Aygün ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

MSÜ. Çalışanlarının güvenliği, ünitede korunma ve örgütlenme modelleri
Güner Dağlı ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Temizlik ürünleri ve Dezenfektanlar için ürün güvenliği
Nedim Sultan ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Uygulamalarında Hasta Güvenliği Kavramı
Rabia Güven ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Laboratuarlarımız biyogüvenlik düzeylerine uygun çalışılıyor mu? Biyogüvenlik kabinleri güvenli mi? Nasıl kontrol edilmelidir?
İsmail Ceyhan ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Sterilizasyon Ünitesi, Yoğun Bakım Ünitesi ve ameliyat odasının mimari yapısı ve enfeksiyon ilişkisi
Ayhan Karadayı Kemalettin Aydın ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Yoğun bakım havalandırmaları ve izolasyon ünitelerinde havalandırmalar
Ertan Teksöz ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Ameliyathane havalandırma sistemleri IVF ve Genetik Labaratuvar havalandırma sistemleri
Ali süngü ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Ameliyathane ve Kritik ünitelerde Mikrobiyolojik kontroller
Şaban Esen ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Ultraviyole lambalarının kullanımı
Nuri Özkütük ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Kuş gribi ve alınması gereken önlemler
Gaye Usluer ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

SARS kuşkulu ve damlacık çekirdeği ile bulaşan enfeksiyonlarda DAS yönetimi
Bülent A Beşirbellioğlu ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Kırım Kongo Ateşi
Hürrem Bodur ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Bioterörizm
Mehmet Baysallar ( Pdf Yazı )

Savaş Göç ve Afetlerde Salgınlar
Ayşegül Yağcı ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Afetlerde Salgın Kontrolü Organizasyonu
Haluk Vahaboğlu ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Çocuk Kliniklerinde salgınlar ve DAS yönetimi
Mustafa Bakır ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Yeni Doğan ve Pediatrik Hastalarda antiseptiklerin kullanımı
Fahri Ovalı ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Yeni Doğan Yoğun Bakımlarda çevre, alet, araç temizlik ve dezenfeksiyonu
Ayşegül Zenciroğlu ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

TPN, İlaç ve diğer solüsyonların hazırlanmasında DAS uygulamaları
Ayper Somer ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Diş hekimliği enfeksiyon kontrol yönergesi neden yenilendi?
Rahime Nohutcu ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Diş hekimi diş ünit suyundan neden sorumlu ve ne yapmalı ?
Engin Bulut ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Diş hekimliğinde steril edilecek aletler nasıl temizlenmeli ?
Celal Tümer ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Diş hekimliğinde ne tip otoklav alınmalı ve nasıl kullanılmalı?
Güven Külekçi ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Enfeksiyon kontrol komitelerinin yapılandırılması ve merkezi sterilizasyon üniteleri
Atilla Ataç ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Enfeksiyon kontrol hemşireliği
Filiz Arık ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Sterilizasyon kontrolü ve önemi
Nevin Acar ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Diş hekimliğinde el hijyeni ve lateks alerjisi
Gülten Uygun ( Pdf Yazı )

Diş Hekimliğinde Atık Yönetimi
İnci Devrim ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Sağlık kuruluşlarında atık yönetimi, tibbi atık yönetmeliği ve getirdiği sorumluluklar
Mustafa Öztürk ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi
Türkan Özbayır ( Pdf Yazı ) ( Pdf Slayt )

Kitabın  tüm yayın hakları DAS Derneği'ne aittir. Bu ki tabın hiçbir bölümü yazılı izin olmaksızın basılamaz, fotokopi , kayıt, tekrar çoğaltma gibi elektronik ve mekanik bir şekilde çoğaltılamaz, kaynak gösterilerek kısa alıntılar yapılabilir.