A+ A A-

DAS Kongre Kitabı 2005

4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi

Kongre Kitabı 2005

 

[Önsöz]

[Kapak]

[Kurullar]

[Destekleyen Kuruluşlar]

[Bilimsel Program]

[İçindekiler]

 

Editörler:

Prof. Dr. Murat Günaydın

Konuşma Metinleri

Yoğun Bakım ünitelerinin yapılanması, hangi birimlerden oluşmalıdır, hangi hatalar yapılmaktadır? Nelere dikkat edilmeli

Doç. Dr. Arzu Topeli İskit


Ameliyathanenin yapılanması nasıl olmalıdır: İnfeksiyon kontrolü açısından ameliyathaneler nasıl olmalıdır? Havanın dezenfektan veya ultraviyole ile dezenfeksiyonu konusundaki görüşler nelerdir. Günlük ameliyat sayısını belirleyen faktörler nelerdir

Doç. Dr. Yeşim çetinkaya Şardan


Sterilizasyon ünitesinin yapılanması nasıl olmalıdır. Sterilizasyon ünitesinin akış şeması nasıl olmalıdır. İdeal bir sterilizasyon ünitesine bakış

Hem. Aycan Yıldırım


Dezenfektanlarda korozyon önleyici maddeler nelerdir? Cerrahi Aletlerin bakımında kullanılacak maddeler nelerdir? Bakım nasıl yapılmalıdır?

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Şenses


Dezenfektanların ve kimyasalların hangilerinde kombinasyonlar yapılabilir? Hangilerinde yapılamaz? Dezenfektan kombinasyonlarına örnekler

Prof. Dr. Fatih Köksal


El antiseptiklerinde cilt koruyucu maddeler? Katkıları nelerdir? Antiseptik etkinliğinde değişiklik yapar mı? El antiseptiklerinde kombinasyonlar. Farkları nelerdir?

Doç. Dr. Ali Albay


Metal iyon katkılı antimikrobiyal malzemelerin hastane infeksiyonlarını önlemede katkıları ve uygulamaları (7 MB) SIKIŞTIRIMIŞ DOSYA (ZİP- 5 MB)

Doç. Dr. Aydın Doğan


Yakma ve Pastör fırını ile sterilizasyon: Geçmişte ve günümüzde yakma ile sterilizasyon yöntemi. Pastör fırınının çalışma prensipleri nelerdir? Etkinliği nasıl ölçülür? Nasıl kullanılır? Hangi amaçlarla nasıl kullanılırlar?

Uzm. Dr. Ayhan Pekbay


Otoklav ile sterilizasyon; Nasıl çalışırlar? çeşitleri? Hangi otoklav hangi amaçla kullanılmalı? Kullanımda nelere dikkat edilmeli? Hangi indikatörler kullanılmaktadır ve özellikleri nelerdir?

Uzm. Dr. Adil Karadağ


Sterilizasyon Kontrolü

Tülay soylu


Etilen oksid ile sterilizasyon; Nasıl çalışır? Kullanılan cihazların özellikleri nelerdir? Nasıl denetlenir? Olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Formaldehid ile sterilizasyon yöntemi ile kıyaslama. önlemler ve gaza maruz kalan personele uygulanacak işlemler.

Hem. Dilek Zenciroğlu


Gaz plazma ile sterilizasyon; Nasıl çalışır? Kullanılan cihazların özellikleri nelerdir? Olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Validasyon nasıl yapılır?

Doç. Dr. Yeşim çetinkaya Şardan


Diş Hekimliği kliniklerinde Sterilizasyon kontrol yöntemleri

Yrd. Doç. Dr. Mete özer


Farklı Diş Hekimliği uygulamalarında çapraz infeksiyon riski

Prof. Dr. Rahime Nohutçu


Diş Hekimliğinde atık yönetimi

Yrd. Doç. Dr. İnci Devrim


Diş Hekimliği pratiğini ilgilendiren infeksiyöz hastalıklar

Öğr. Gör.Dr. Engin Bulut


Aldehid içeren dezenfektanların karşılaştırılması. Modifikasyonları nelerdir? Katkıları nelerdir? Kullanım ilkeleri nelerdir?

Prof. Dr. Betigül Öngen


Aldehid – Peroksijen ve Perasetik asid içermeyen ve alet dezenfektanı olarak önerilen dezenfektanların içerikleri nelerdir? Başka ne amaçlarla kullanılır? Bu dezenfektanların etkinlik açısından değerlendirilmesi.

Doç. Dr. Mustafa Özyurt


Sıvı dezenfektan olarak Hidrojen Peroksid, Perasetik asid ve türevi alet dezenfektanlarının kullanım ilkeleri nelerdir? Kombinasyonlarının kıyaslanması.

Prof. Dr. Tümer Vural


Klor verici dezenfektanların kullanım ilkeleri nelerdir? Hangi şartlarda, hangi amaçlarla kullanılır? Türevleri nelerdir?

Prof. Dr. Güven Külekçi


Tibbi Malzemelerde gama radyasyonla sterilizasyon.

Prof. Dr. A.Yekta Ozer


Turkiye piyasasinda mevcut bazı kozmetiklerin gama radyasyonla dekontaminasyonu

Uzm. Ecz. Neslihan Naki Sivri


Bazı sefalosporinlerin gama radyasyonla sterilizasyonu üzerinde çalısmalar

Uzm. Ecz. Vahide Liman


Sterilizasyon dozunun tespitine yonelik TAEK'te yapilan çalısmalar

Dr. Tulay Konac


İmmün yetmezlikli hastaların bulunduğu servislerde ve diğer birimlerde

Uzm.Hem.Özlem Ünal


El yıkama çeşitleri ve dikkat edilecek hususlar?

Hem. Banu Çapur


Ağız ve vücut bakımı, açık yara temizliği ve bakımı

Hem. Hatice Yalçın


Evde hasta bakımı

Hem. Şükran Özkan


Bir Peroksit Türevi: Virkon ve Perasafe

Tony Featherstone, Prof. Dr. Ahmet Saniç


Manual ve ultrasonik temizlik;prensipleri, genel özellikleri ve personeli koruma.

Yrd. Doç. Dr. Aydan Özkütük


Yıkayıcı-dezenfektörlerle temizleme-dezenfeksiyon işlemleri;cihaz çeşitleri, kullanım ilkeleri.

Uzm. Hem. Hülya Erbil


Yıkayıcı-dezenfektörlerin rutin izlemi (EN 15883-1/2 standartı: aletlerin temizliği-dezenfeksiyonu için gerekenler)

Peter Newson


Mikrodalga ve ultraviyole ile dezenfeksiyon uygulamaları;kullanım alanları,genel özellikleri.

Yrd. Doç.Dr. Nuri Özkütük


Ambulans ve İlk Müdahalede Sterilizasyon Dezenfeksiyon.

Yrd. Doç. Dr. Oğuz Özyaral


Acil Serviste Sterilizasyon Dezenfeksiyon İşleminde yapılan eksikler hatalar

Uzm Dr. Figen Çoşkun


Sosyal Alanlarda Sterilizasyon Dezenfeksiyon: Kulüp, Yurt, Kuaför, Caddelerde Dezenfeksiyon

Hem. Nilüfer Doğan Kazancı


Yurtdışından girişlerde Dezenfeksiyon Uygulamaları ve Yapılan Yanlışlar

Uzm. Dr. Mehmet Özdemir


Dezenfeksiyon uygulamalarında standartlar ve rehberler? EN/ ISO Normları nelerdir? Dezenfeksiyonun takip ve validasyon çalışmaları Avrupa’ da birlik? Amerika’nın yaklaşımı? ülkemiz’de durum?

Yrd. Doç. Dr. Alpay Özbek


Sterilizasyon uygulamalarında standartlar, takip ve kontrolünde validasyon çalışmaları ve rehber çalışmaları. EN/ ISO Normları nelerdir? Avrupa’ da birlik? Amerika’nın yaklaşımı? ülkemiz’de durum? (10 MB) SIKIŞTIRIMIŞ DOSYA (ZİP- 2 MB)

Cavit Eldem


Steril malzemenin paketlenmesinde ve saklanmasında rehberler nelerdir. EN/ ISO Normları nelerdir? Avrupa’ da birlik? Amerika’nın yaklaşımı? ülkemiz’de durum? Raf ömrü çalışmaları, maliyetler

Yük. Hem Gülhizar Tan


Tıbbi atık stratejileri nelerdir?EN/ ISO Normları nelerdir? Avrupa’ da birlik? Amerika’nın yaklaşımı? ülkemiz’de durum?

Doç. Dr. İbrahim Halil Özerol


Hastane infeksiyon komitesi olarak sterilizasyon ve dezenfeksiyonda yasal sorumluluklar ve yapılması gerekenler

Prof. Dr. Neşe Saltoğlu


Hastanın hastaneye kabulünden önce yapılması gerekenler? Hastalar arası bulaş riskine karşı alınması gereken önlemler ve eğitim stratejileri?

Doç. Dr. Dilek Kılıç


Hastane infeksiyonlarını önlemede personel sağlık kontrol çalışmaları ve eğitim stratejileri?

Uzm. Dr. Yavuz Uyar


Gazlı gangren, CJD perioperatif önlemler ve atıklarda ve re-useble gereçlerde yapılması gerekenler?

Yrd. Doç. Dr. Tansu Yamazhan


Bioterörizm, biyolojik ve kimyasal terörizmde hastanelerde emniyet ve dekontaminasyon

Uzm. Dr. Alpay Azap


Türkiyede hastane infeksiyonlarına bakış açısı ve hastane yönetimine düşen yasal görevler nelerdir

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Bayındır


İnfeksiyon kontrol komitesine düşen yasal görevler, görev tanımları. Sürveyans çalışmaları konusunda hazırlanmış formlar

Yrd. Doç. Dr. Dilara İnan


Sürveyans çalışmalarında mikrobiyoloji laboratuvarına düşen görevler nelerdir? Akış şeması ve kriterleri nelerdir? Salgın halinde görevleri nelerdir?

Yrd. Doç. Dr. Müşerref Otkun


Sterilizasyon birimi yöneticisine düşen görevler ve Sterilizasyon konusunda yasalarımız ve yaptırım gücü. Yasal zorunluluklar nelerdir?

Doç. Dr. Kemalettin Aydın


Bronkoskopi, endoskopi ve sigmoidoskopi uygulamalarında dikkat edilecek hususlar nelerdir? Kullanılacak dezenfektanlar nelerdir. Rehber örnekleri.

Prof. Dr. Mustafa Samasti


Anjiyo ve kateterizasyon ve üriner kateterizasyon işlemlerinde dikkat edilecek hususlar nelerdir? Genel prensipler nelerdir? İşlemlere bağlı gelişen infeksiyonlar nelerdir? Kullanılacak ise dezenfektanlar nelerdir.

Hem. Serpil Erol


Cerrahi aletlerin dezenfeksiyonunda ve kadın-doğum uygulamalarında dikkat edilecek hususlar nelerdir? Genel prensipler nelerdir? Kullanılacak dezenfektanlar nelerdir

Doç. Dr. İsmail Çepni


Havalandırma ve klima sistemlerine bağlı gelişebilecek infeksiyonlar nelerdir? Havalandırma- klima ve HEPA filtrasyon sistemleri hakkında bilgilendirme.

Yrd. Doç. Dr. Ertan Teksöz


Havalandırma ve klima sistemlerinin kontrolü nasıl yapılır? Nerelerde laminer akımlı hava kullanılmalıdır?

Yrd. Doç. Dr. Ömer Yanarateş


Biyogüvenlik laboratuvarlar seviyeleri ve biyogüvenlik kabinlerinin seçimi, kullanımı ve bakımı

Uzm. Dr. İsmail Ceyhan


Süzme ile sterilizasyon sağlanabilir mi? Süzgeç çeşitleri nelerdir? Etkinliği nasıl ölçülür? Hangi amaçlarla nasıl kullanılırlar?

Yrd. Doç. Dr. Neşe Demirtürk


Hastanede metisilin Dirençli Stafilokok ve Vankomisin Dirençli Enterokok infeksiyonlarında izolasyon önlemleri.

Prof. Dr. Zeynep Gülay


Ameliyathane/ yoğun bakım servislerinde salgınlar ve korunma önlemleri. Solunum cihazlarında sterilizasyon dezenfeksiyon

Y. Doç. Dr. Fatma ülger


Afetler /Savaş sonrası sterilizasyon dezenfeksiyon

Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu


Hastanede eklem bacaklılarla geçen infeksiyonlar ve korunma yolları

Doç. Dr. Murat Hökelek


Hastane infeksiyonlarına yol açan sorunlu mikroorganizmalar nelerdir? Sorun oluşturma nedenleri nelerdir?

Prof. Dr. Nezahat Gürler


Dezenfektanlara direnç gelişim mekanizmaları? Dezenfeksiyon işlemini ne kadar tehdit etmektedir?

Y. Doç. Dr. Kayhan çağlar


Dezenfektan direncini belirleyen testlere global bir bakış. Hangi testler hangi sıra ile yapılmalıdır. En ucuz ve kesin sonuç nasıl elde edilir?

Prof. Dr. Ufuk Abbasoğlu


Kitabın  tüm yayın hakları DAS Derneği'ne aittir. Bu ki tabın hiçbir bölümü yazılı izin olmaksızın basılamaz, fotokopi , kayıt, tekrar çoğaltma gibi elektronik ve mekanik bir şekilde çoğaltılamaz, kaynak gösterilerek kısa alıntılar yapılabilir.

 

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

                       

Yayınlanan tüm içeriğin hakları DAS Derneği'ne aittir. Kaynak gösterilse dahi içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan içeriğin bir bölümü, alıntılanan içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir...

DMC Firewall is a Joomla Security extension!