A+ A A-

DAS Kongre Kitabı 2009

6. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi

Kongre Kitabı

 

[Hoşgeldiniz]

[Kapak]

[İçindekiler]

[Kurullar]

[Bilimsel Program]

[Bilimsel Sekreterya]

 

Editörler:

Prof. Dr. Şaban Esen

Prof. Dr. Duygu Perçin

Prof. Dr. Faruk AYDIN

Prof. Dr. Murat Günaydın

Dilek Zenciroğlu

Konuşma Metinleri

Hastaneler yönetmeliğine göre MSÜ, ameliyathane ve yoğun bakım mimarisi ve yapılanma
Ayhan Karadayı Osman Üçüncü


MSÜ'Dde yapılanma, Donanım, validasyon ve bakım
W
im Renders


Standartlar (OR, YBÜ, Negatif  ve Pozitif Basınçlı oda, TPN)
Salim Özçelebi


Temiz Odaların Kurulum, Validasyon ve Bakım Maliyeti
Muhammet Güven


Çamaşırhane  hizmetlerinin  satınalınması
Cüneyt Özakın


Temizlik şirketlerinden hizmet alınması
Sabiha Akdeniz


Sterilizasyon hizmetlerinin satın alınması
Rahmet Çaylan


TSE-EN ve CE
Zeynep Füsun Denli


Ulusal Bilgi Bankası ve Kullanımı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği,
Bilgehan Karadayı


İlaç Eczacılık Onayı
Mahmut Tokaç


Gram Pozitif Mikroorganizmalar
Sercan Ulusoy


Gram Negatif Mikroorganizmalar
Hakan Leblebicioğlu


MDR ve diğer sorun patojenlerde ve DAS Uygulamaları
Yeşim Çetinkaya Şardan


Yeni ve yeniden önem kazanan patojenlerde DAS uygulamaları (C.difficile, HBV, HCV, HIV, Norovirus, Cryptosporidium)
İbrahim Erayman


Yıkama solüsyonları
Mustafa Samasti


Yeni Dezenfektanlar ve Glukoprotamine
Bernhard Meyer


Alet Dezenfeksiyonu ve Dezenfektan Seçim Kriterleri
Şaban Esen


Dezenfektanlar: Sınıflama ve Amaca Uygun Kullanım Alanları
Ufuk Abbasoğlu


Dezenfektan Aktivitesini Etkileyen Faktörler ve Dezenfektann Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Nedim Sultan


Dezenfektan etkinliğinin ölçülmesinde örnek modeller (El dezenfektanı ve Yüzey dezenfektanı)
Kayhan Çağlar


Göz Alet ve Malzemelerinin  Temizlik Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon uygulamaları
Hatice Arda


Endoskop Dezenfeksiyonu
Canan Karadeniz


Yoğun Bakım ve Anestezide kullanılan solunum destek malzemelerinin temizlik dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamaları
Rahmet Çaylan


Dezenfektörler ,Ultrasonik Yıkama, Alet ve Malzeme Termal Dezenfeksiyonunda Son Öneriler
Faruk Aydın


Manuel ( El ile ) yıkama
Aliye Parlak


Malzemelere göre hazırlık bakım paketleme, Konteynerler ve kullanımı,transfer ve depolama
Türkan Özbayır


Paketleme malzemelerinin standartları
Güven Çelebi


Sterilizasyonun Monitorizasyonu
Murat Günaydın


Buhar Sterilizasyonunun Temelleri ve Validasyon
Klaas Kopinga


DAS Dökümantasyonu
Duygu Perçin


Genel Cerrahi Açısından resterilizasyon
Ali Ünsal


Kardiyoloji Açısından resterilizasyon
Ramazan Akdemir


Ortopedi Açısından resterilizasyon
Murat Bozkurt


İnfeksiyon Hastalıkları Açısından resterilizasyon
Yeşim Çetinkaya Şardan


Diş hekimliğinde eldiven
Mustafa Zortuk


Diş hekimliğinde önlük, bone, galoş
İnci Devrim


Diş hekimliğinde maske, gözlük, siperlik
Rahime Nohutçu


Başlıkların Sterilizasyonu
Aslan Gökbuget


Diş Hekimliğinde Kimyasal İndikatörler
Atilla Ataç


Diş Hekimliği İnfeksiyon Kontrolünde Sürveyans’
Güven Külekçi


Hastanelerde Su Sistemlerinde DAS 
Dilara İnan


Yoğun Bakımlarda  DAS Uygulamaları
Gökhan Aygün


Yenidoğan ünitelerinde TPN Uygulamalarında DAS Uygulamaları
Fahri Ovalı


Ameliyathanelerde DAS Uygulamaları
Dilek Zenciroğlu


Labaratuvarlarda DAS Uygulamaları
Betigül Öngen


Hemodiyaliz ünitelerinde  DAS Uygulamaları
Gülden Ersöz


Evde bakım hizmetleri, Huzurevleri ve yuvalarda DAS Uygulamaları
Neslihan Ünal


Berber,kuaför hizmetlerinde  DAS uygulamaları
Demet
Canyılmaz


Havuzlarda , mutfaklarda DAS uygulamaları
Zerrin Yuluğkural


Yerel yönetimlerin Su Sistemlerinde DAS
Tevfik Sunter


Yara Mikrobiyolojisi ve Tedavisi
Halit Özsüt


Yara ve Yanık Bakımında DAS Uygulamaları
Oğuz Çetinkale


Yara Bakım ürünleri
Ahmet Demir


El Hijyeni ve Solüsyonlar-Yumuşatıcılar
Serpil Erol


El Dezenfeksiyonunda Yeni Araştırma Sonuçları ve EN 1500 ve Öneriler
Günter  Kampf


Bildiriler..

Acıbadem Bursa Hastanesi El Yıkama Kampanyası Deneyimi
Fatma Apaydın


El hijeni İle Önlenebilen Epidemi: Norovirus
Sevgin Samancıoğlu


Doktor ve Hemşirelerin El Hijeni Alışkanlıklarının Örnek Grup Üzerinde Anket Metoduyla Değerlendirilmesi
Yasemin Baskındağlı


Hastane Çalışanlarının El Yıkama Bilgi ve Davranışlarının Etkinliği
Hülya Ayaz


Sağlık Çalışanlarının El yıkama Alışkanlıklarını Geliştirmede Precede Modelinin Kullanımı
Gül Bülbül Maraş


Diş tedavilerinde enfeksiyon önleme yolları
Hande Savaşan


“Hisar İntercontinental Hospital” Hastanesi Genelinde Kullanılan Sıvı Sabunlukların Enfeksiyon Riski Açısından Değişim Sürelerinin Belirlenmesi
Özlem Kasar


Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Klebsiella  Pneumoniae  Kolonizasyonu
Sümeyra çetin  Gevrek


Diş Hekimliği Cerrahi Ameliyathanesinde Yapılan Dental İmlant Uygulamalarında Uyulması Gereken Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kuralları
Gülcan Koluaçık


Hastanemiz İnfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışanlarında Geçen Beş Yıllık Deneyimlerin Paylaşılması
Gülçin Zengin


2004-2008 Yılları Arasında Hastanemizde Komitemize Yapılan Yapılan Kesici Delici Alet Yaralanması Bildiriminin Değerlendirilmesi
Gülçin Zengin


T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Alan Tanımları ve Hijen Kuralları
Emine Güngör


Yenidoğan Ünitesi Tadilatında Edindiğimiz Deneyim
Melek Meltem Göksel


Artroskop İlişkili Pseudomonas Aeruginosa Salgını
Mahmut Demirel


Marmaris Devlet Hastanesi 2007 Yılı Cerrahi Alan Enfeksiyon Oranları
Gül Bülbül Maraş


Anadolu Sağlık Merkezi Cerrahi Alan Enfeksiyonları Önleme Uygulamaları
Süleyman Çolak


Yara iyileşiminde Yeni Jenerasyon Antiseptiklerden Poliheksanid Etkinliğinin  Klinik Olarak Gösterilmesi
Kadir Çeviker


Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitelerinde Su Sistemlerinde Bulunabilecek Bakterilerin Araştırılması
Yasemin Ersoy


Amerikan Hastanesi Tıbbi Görüntüleme Bölümünde İnfeksiyon Kontrol Uygulamaları
Nilüfer Kazancı


Temas Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonların Kontrolünde Yeni Bir Teknoloji; Yatak Yıkama Üniteleri
Sevim Karamahmut


Kontamine ve Steril Malzeme Transfer Uygulamaları
İlhami Çolak


Sterilizasyon Öncesi Dezenfeksiyon Gerekliliği
Aysun Usta


Hidrojen peroksit kolloid gümüşün diş üniti su yolunun dekontanimasyonuna etkisinin incelenmesi
Engin Bulut


Kirli Cerrahi Aletlerde Bekleme Süresi ile Bakteriyel Yük Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Hafize Sav


Kirli Cerrahi Aletlerde Bakteriyel Yükün Araştırılması
Hafize Sav


Türkiye’de Farklı Hastanelerde Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde Temizlik/Dekontaminasyon Uygulamaları
Aliye Parlak


Sterilizasyon İşlemi Tamamlanan Konteynerdeki Cerrahi Setlerin Ameliyathanede Nemli Çıkma Nedenleri, Setlerin Mikrobiyolojik Yönden Steril Kabul Edilip Edilemeyeceğinin Belirlenmesi.
İhsan Durmuş


Ön Vakumlu Otoklavlarda Su Tasarrufu
Emel Eray Kahrıman


Özel Bir Hastanede Hidrojen Peroksit Sterilizasyon Yönteminin Kullanımına Geçilmesi
Emel Eray Kahrıman


Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesin'de Sterilizasyon Monitörizasyonu, Dökümantasyon ve Kullanıma Sunum
Tülay Arkun


Amerikan Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Sterilizasyon Süreçleri
Aliye Parlak


Sterilizasyon Yönteminde Uygun Paketleme Materyali seçiminin Önemi ve Paketleme Teknikleri
Aliye Parlak


T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Elektronik Kontrol Sistemine Geçiş Süreci
Mustafa Aytaç


Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Sağlık Çalışanlarının Merkezi Sterilizasyon Ünitesi ile İlgili Memnuniyet Düzeyleri İyileştirme Çalışması
Tabak, F


Amerikan Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi ile Destek Birimlerin İşbirliği
Aliye Parlak


Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Ödünç Setleri Steril Etme Amaç ve Uygulamaları
Emel Şennur


Klinik Örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında QacA/B ve smr dezenfektan direnç Genlerinin Multipleks Pcr İle Belirlenmesi ve Diğer Antimikrobiyal Ajanlara Karşı Duyarlılıklarının Araştırılması
Yaşar Nakipoğlu


Pseudomonas Aeruginosa’ ya Karşı Aminoglikozid Kullanımı: Biyofilm Oluşumu, Bakteri Sayısı ile Orantılımıdır?
Vahide Bayrakal


Hastane Kökenli Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus suşlarında Dezenfektan Direnç Genlerinin Araştırılması
Kayhan Çağlar


Hastane Kökenli Serratia İzolatlarının Bazı Antiseptiklere Duyarlılığı
Kayhan Çağlar


Povidon İyodürün Hastanes Kökenl, Metisiline dirençli Staphylococcus Aureus İzolatlarına Etkisi
Kayhan Çağlar


Farklı Diş Macunlarının S. mutans, S. salivarius, L. casei ve L. acidophilus Üzerine Antibakteriyel Etkinliğinin İn-vitro Araştırılması
Zeynep Şenses


Yanık Tedavisinde Actolind Deneyimi
Gülseren Sakarya


Venöz Ülser Tedavisinde Actolind deneyimi
Gülseren Sakarya


Samsun Tıbbi Atık Tesislerinde Sterilizasyon Çalışmaları Deneyimi
Abdullah Güvenli


Yeni Açılmış Bir Hastanede Tıbbi Atık Kontrölünün Sağlanması
İlknur Şen


KTÜ Farabi Hastanesi’nde eğitimin tıbbi Atık Miktarına Etkisi
Aktaş Seyhan


Kitabın  tüm yayın hakları DAS Derneği'ne aittir. Bu ki tabın hiçbir bölümü yazılı izin olmaksızın basılamaz, fotokopi , kayıt, tekrar çoğaltma gibi elektronik ve mekanik bir şekilde çoğaltılamaz, kaynak gösterilerek kısa alıntılar yapılabilir.

 

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

                       

Yayınlanan tüm içeriğin hakları DAS Derneği'ne aittir. Kaynak gösterilse dahi içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan içeriğin bir bölümü, alıntılanan içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir...

Our website is protected by DMC Firewall!