A+ A A-

Migren hakkında herşey!

Migren, başağrısı atakları ile seyreden bir hastalıktır. Tekrarlayıcı baş ağrısı atakları ve buna eşlik eden kusma, bulantı  gibi başka belirtilerle kendini gösteren kronik bir nörolojik hastalıktır.

MİGREN NEDİR?
 
Migren, başağrısı atakları ile seyreden bir hastalıktır. Tekrarlayıcı baş ağrısı atakları ve buna eşlik eden kusma, bulantı  gibi başka belirtilerle kendini gösteren kronik bir nörolojik hastalıktır.
Türkiye'de gerçekleştirilen bir baş ağrısı epidemiyolojisi çalışmasında, 15-55 yaş grubunda her 100 kişiden 16.4’ünde migren tespit edilmiştir. Kadınlarda erkeklerden daha fazla rastlanır.
 
MİGREN SINIFLAMASI
 
-Aurasız migren
-Auralı migren 
-Sıklıkla migren öncülü olan çocukluk çağı periyodik sendromları 
-Retinal migren 
-Migren komplikasyonları 
-Olası migren
 
Migren her yas¸ta görülebilir ama orta yas¸ en sık görüldüğü dönemdir. Migrenlilerin 1/4’ünü auralı migrenliler olus¸turur. 
Aurasız migren, migrenin en sık görülen alt tipidir. 
Aurasız migren, 4-72 saat süren ataklarla seyreden kronik bir bas¸ ağrısıdır 
 
Aurasız migrenin tipik özellikleri, 
 
-Tek taraflı olması, 
-Nabız atışı gibi zonklayıcı olması (hareketsizken veya hareket ile, kalp atımı ile aynı anda ağrının şiddetinin artması), 
-Orta s¸iddette veya şiddetli olması, 
-Günlük fiziksel aktivitelerle şiddetlenmesi, 
-Beraberinde bulantı, fotofobi ve fonofobinin (ışığa ve sese karşı hassasiyet) olması
 
Migren atağının 5 evresi:
 
-Haberci evre (prodrom)
-Aura:
-Bas¸ ağrısı evresi, 
-Ağrının bitişi 
-Ağrı sonrası evre (postrom) 
 
Prodrom evresinde; aktivitelerde artış, konsantrasyon güçlüğü, tekrarlayan esnemeler, bazı yiyeceklere kars¸ı iştah artışı, ense sertliği, depresyon, öfori, huzursuzluk, mental yavas¸lama, yorgunluk, uykululuk gibi belirtiler bu evrede ortaya çıkar. Fotofobi (ışığa karşı artmış hassasiyet), fonofobi (sese karşı artmış hassasiyet), kafa derisinde allodini (ağrılı olmayan uyarana ağrı yanıtı) sıklıkla bu haberci evrede ortaya çıkar. Tembellik, as¸ırı susama, is¸emede artıs¸, anoreksi, ishal, kabızlık bu evrede görülebilen diğer belirtilerdir.
Migren aurası, atağın öncesinde veya atak sırasında görülen fokal nörolojik fenomenlerdir. Aura, ağrının hemen öncesinde veya ağrıyla aynı zamanda bas¸lar. 
En sık görülen aura görsel auradır. Aurası olanların %99’unda sıklıkla hemianopik vizüel aura vardır. Fotopsi (göz önünde parlak ıs¸ık çakmaları), skotom, veya “fortification spectrum” (göz önünde parlak zikzaklar görülmesi) olabilir. Elementer görsel auralar, basit ıs¸ık çakması (phosphene), noktalar veya geometrik s¸ekiller s¸eklinde olabilir.
Parestezi ikinci sıklıkta görülen auradır. Auralı migreni olanların 1/3’ünde görülür. Uyus¸ukluk elden bas¸lar, kola, yüze, dudak ve dile ilerler. Bacak bazen etkilenir. Duysal auralar nadiren tek bas¸larına görülürler, genellikle vizüel aurayı takip ederler.
Nadir olarak aura bulguları duysal (hemihipoestezi veya parestezi), motor (hemiparezi veya pleji), afazi, oftalmopleji, beyin sapı disfonksiyonu (baziler semptomlar: çift görme, bulantı, kusma, bas¸ dön- mesi, motor ve duysal kusurlar, dizartri gibi bulguların tümü veya birkaçı) s¸eklinde olabilir ve bunlara vizüel bulgular es¸lik edebilir veya etmeyebilir. 
 
Migren bas¸ ağrısı çocuklarda genellikleçift taraflı, eris¸kinlerin %80-84’ünde ise tek taraflıdır.
Bas¸ ağrısı günün herhangi bir saatinde bas¸layabilir fakat sıklıkla hastalar sabah uyandıklarında hafif s¸iddette bas¸lar. Daha sonra saatler içinde adım adım s¸iddetlenir ve pik s¸iddete ulas¸ır; ataklar tedavi edilmediğinde ağrı genellikle kreşendo tarzında yumus¸ak bir seyirle sonlanır 
Hastalar a?rı sırasında karanlık sessiz bir odada yatmayı tercih ederler. Hastaların çoğu ağrı sırasında veya sonrasında kafa derisinde hassasiyet tanımlarlar 
Ortalama atak süresi, adölesan ve genç eris¸kinlerde genellikle bir günden kısa, eris¸kin kadınlarda ise daha uzundur. 
Ağrının bitis¸iyle birlikte çoğu kez atak sonlanmaz. Postdrom evrede hasta yorgunluk, bitkinlik, tedirginlik hisseder. Bazen de as¸ırı iyilik hissi de olus¸abilir. Bu evre saatler veya gün boyu sürebilir. Migren atağı sırasında bas¸ağrısının neden olduğu yetersizlikler hesaplanırken ağrıdan sonraki bu dönem de göz önünde bulundurulmalıdır, çünkü bas¸ağrısının olmadığı bu evrede hasta postdrom belirtileri nedeniyle hala normal günlük fonksiyonlarına dönemeyebilir. 
 
MİGRENİN NEDENİ:
 
Migrenin altında yatan nedenler henüz  bilinmemektedir. Çevresel ve genetik faktörlerin karışımıyla ilişkili olduğu düşünülmektedir. Migrenlilerin birinci derece akrabalarında migren riski toplum ortalamasına göre 2-3 kat daha fazladır. 
 
Migrenlilerin beyni, çes¸itli normal uyaranlara daha s¸iddetli reaksiyon verir. 
 
MİGRENİ NELER TETİKLER:
 
Migrenli kis¸iler bazen nedensiz olarak bas¸ağrısı ataklarının ortaya çıktığını ifade ederler. Bununla birlikte atağı davet eden çoklukla iç (hormonal değis¸imler gibi) veya dıs¸ (koku, hava değis¸imi gibi) bir veya birkaç tetikleyici neden bulunur. 
Her migrenli, tetikleyicilere aynı derecede duyarlı olmayabilir. Bazı migrenlilerde tek bir tetikleyici ile migren atağı bas¸layabilirken bazılarında birkaçının birlikte bulunmasıyla ancak atak olus¸abilir. 
Örneğin tek bas¸ına alkol almak atağa neden olmayabilirken alkol, geç yatmak ve ertesi sabah kahvaltıyı geciktirmek bu kez atağı tetikleyebilir. 
Migreni en sık olarak tetikleyenler stres, adet, az veya fazla uyku, öğün atlamak, yorgunluk, hava değis¸ikliği (basınç, nem, rüzgar), alkol (özellikle s¸arap, bira), koku (parfüm veya keskin kokulu kimyasal maddeler), parlak ıs¸ık, sigara dumanı, yüksek rakım, öksürük, bazı gıdalardır. 
Bununla birlikte bu tetiklerin çoğu migren dıs¸ı bas¸ağrılarında da (gerilim tipi bas¸ağrısı gibi) benzer tetikleyici özelliğe sahip olup, migrene özgü tetikleyiciler olarak “koku”, “sigara dumanı”, “hava değis¸ikliği” ve “parlak ıs¸ık” sayılabilir. Gıdalar migrenlilerin küçük bir kısmında tetikleyicidirler ve bunlar içinde peynir, alkol (özellikle kırmızı s¸arap), nitratlı besinler sayılabilir. 
 
HASTALARA ÖNERİLER
 
Migrenliler hormonal değis¸iklikler, diyet, çevresel faktörler, sensoryal stimuluslar ve stres gibi çes¸itli iç ve dıs¸ stimuluslara as¸ırı hassastır. Çok az veya çok fazla uyuma, aç kalma, menstrüasyon, alkol, bazı yiyecekler, bazı ilaçların alınması ve kesilmesi, parlak ıs¸ık, kokular hassas kis¸ilerde migreni tetik leyebilir. Bazense çikolata yeme isteği, anksiyete, nes¸elilik ve- ya depresyon gibi haberci belirtilerin tetikleyici olduğu zannedilebilir. 
Migren hamileliğin ilk trimestrinde kötüles¸e- bilir ama sonraki dönemde düzelme gösterir. 
Hava ve sıcaklık değis¸imleri, parlak ıs¸ık, keskin kokular, yüksek rakım yatkın kis¸ilerde migre- ni ortaya çıkarabilir. Diğer nedenlere bağlı bas¸ ve boyun ağrıları da migrene neden olabilir. As¸ırı fiziksel egzersiz, seksüel aktivite, stres, anksiyete, stres sonrası hayal kırıklığı, kafa travması migreni bas¸latabilir. 
 
MİGREN TEDAVİSİ
 
AKUT ATAK TEDAVİSİ
 
Non- steroid antiinflamatuvar ilaçlar (NSAI·), kombine analjezikler, antiemetikler, opioidler, kortikosteroidler, dopamin agonistleri non-spesifik tedavide kullanılan ilaçlardır. Spesifik tedavide ise ergota- min, dihidroergotamin ve selektif 5HT-1 agonistleri (triptanlar) yer alır. 
 

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

                       

Yayınlanan tüm içeriğin hakları DAS Derneği'ne aittir. Kaynak gösterilse dahi içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan içeriğin bir bölümü, alıntılanan içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir...

DMC Firewall is a Joomla Security extension!