Geri Bildirim

Web sayfası yerine "404" mesajı veya başka bir hata kodu görüyorsanız, sistem sayfayı yüklemeyle ilgili sorun yaşıyordur. Ayrıca sayfanın yavaş yüklendiğini veya hiç açılmadığını görüyorsanız..

Her türlü hata için bize sorun ile ilgili bilgi verin info@das.org.tr mail adresine mail atmanız yeterli

Lütfen mailinizde sorun yaşadığınız sayfa yada modül ile ilgili bilgi vermeyi unutmayınız..

 4. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi 20-24 Nisan 2005 Yılında Samsun'da düzenlenmiştir.. Kongre konuşma metinlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz

Sunum (konu) Başlığı  Link

Önsöz

Kapak

Kurullar

Destekleyen Kuruluşlar

Bilimsel Program

İçindekiler

Yoğun Bakım ünitelerinin yapılanması, hangi birimlerden oluşmalıdır, hangi hatalar yapılmaktadır? Nelere dikkat edilmeli

Doç. Dr. Arzu Topeli İskit

Ameliyathanenin yapılanması nasıl olmalıdır: İnfeksiyon kontrolü açısından ameliyathaneler nasıl olmalıdır? Havanın dezenfektan veya ultraviyole ile dezenfeksiyonu konusundaki görüşler nelerdir. Günlük ameliyat sayısını belirleyen faktörler nelerdir

Doç. Dr. Yeşim çetinkaya Şardan

Sterilizasyon ünitesinin yapılanması nasıl olmalıdır. Sterilizasyon ünitesinin akış şeması nasıl olmalıdır. İdeal bir sterilizasyon ünitesine bakış

Hem. Aycan Yıldırım

Dezenfektanlarda korozyon önleyici maddeler nelerdir? Cerrahi Aletlerin bakımında kullanılacak maddeler nelerdir? Bakım nasıl yapılmalıdır?

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Şenses

Dezenfektanların ve kimyasalların hangilerinde kombinasyonlar yapılabilir? Hangilerinde yapılamaz? Dezenfektan kombinasyonlarına örnekler

Prof. Dr. Fatih Köksal

El antiseptiklerinde cilt koruyucu maddeler? Katkıları nelerdir? Antiseptik etkinliğinde değişiklik yapar mı? El antiseptiklerinde kombinasyonlar. Farkları

Doç. Dr. Ali Albay

Metal iyon katkılı antimikrobiyal malzemelerin hastane infeksiyonlarını önlemede katkıları ve uygulamaları

Doç. Dr. Aydın Doğan

Yakma ve Pastör fırını ile sterilizasyon: Geçmişte ve günümüzde yakma ile sterilizasyon yöntemi. Pastör fırınının çalışma prensipleri nelerdir? Etkinliği nasıl ölçülür? Nasıl kullanılır? Hangi amaçlarla nasıl kullanılırlar?

Uzm. Dr. Ayhan Pekbay

Otoklav ile sterilizasyon; Nasıl çalışırlar? çeşitleri? Hangi otoklav hangi amaçla kullanılmalı? Kullanımda nelere dikkat edilmeli? Hangi indikatörler kullanılmaktadır ve özellikleri nelerdir?

Uzm. Dr. Adil Karadağ

Sterilizasyon Kontrolü

Tülay soylu

Etilen oksid ile sterilizasyon; Nasıl çalışır? Kullanılan cihazların özellikleri nelerdir? Nasıl denetlenir? Olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Formaldehid ile sterilizasyon yöntemi ile kıyaslama. önlemler ve gaza maruz kalan personele uygulanacak işlemler.

Hem. Dilek Zenciroğlu

Gaz plazma ile sterilizasyon; Nasıl çalışır? Kullanılan cihazların özellikleri nelerdir? Olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Validasyon nasıl yapılır?

Doç. Dr. Yeşim çetinkaya Şardan

Diş Hekimliği kliniklerinde Sterilizasyon kontrol yöntemleri

Yrd. Doç. Dr. Mete özer

Farklı Diş Hekimliği uygulamalarında çapraz infeksiyon riski

Prof. Dr. Rahime Nohutçu

Diş Hekimliğinde atık yönetimi

Yrd. Doç. Dr. İnci Devrim

Diş Hekimliği pratiğini ilgilendiren infeksiyöz hastalıklar

Öğr. Gör.Dr. Engin Bulut

Aldehid içeren dezenfektanların karşılaştırılması. Modifikasyonları nelerdir? Katkıları nelerdir? Kullanım ilkeleri nelerdir?

Prof. Dr. Betigül Öngen

Aldehid – Peroksijen ve Perasetik asid içermeyen ve alet dezenfektanı olarak önerilen dezenfektanların içerikleri nelerdir? Başka ne amaçlarla kullanılır? Bu dezenfektanların etkinlik açısından değerlendirilmesi.

Doç. Dr. Mustafa Özyurt

Sıvı dezenfektan olarak Hidrojen Peroksid, Perasetik asid ve türevi alet dezenfektanlarının kullanım ilkeleri nelerdir? Kombinasyonlarının kıyaslanması.

Prof. Dr. Tümer Vural

Klor verici dezenfektanların kullanım ilkeleri nelerdir? Hangi şartlarda, hangi amaçlarla kullanılır? Türevleri nelerdir?

Prof. Dr. Güven Külekçi

Tibbi Malzemelerde gama radyasyonla sterilizasyon.

Prof. Dr. A.Yekta Ozer

Turkiye piyasasinda mevcut bazı kozmetiklerin gama radyasyonla dekontaminasyonu

Uzm. Ecz. Neslihan Naki Sivri

Bazı sefalosporinlerin gama radyasyonla sterilizasyonu üzerinde çalısmalar

Uzm. Ecz. Vahide Liman

Sterilizasyon dozunun tespitine yonelik TAEK'te yapilan çalısmalar

Dr. Tulay Konac

İmmün yetmezlikli hastaların bulunduğu servislerde ve diğer birimlerde

Uzm.Hem.Özlem Ünal

El yıkama çeşitleri ve dikkat edilecek hususlar?

Hem. Banu Çapur

Ağız ve vücut bakımı, açık yara temizliği ve bakımı

Hem. Hatice Yalçın

Evde hasta bakımı

Hem. Şükran Özkan

Bir Peroksit Türevi: Virkon ve Perasafe

Tony Featherstone, Prof. Dr. Ahmet Saniç

Manual ve ultrasonik temizlik;prensipleri, genel özellikleri ve personeli koruma.

Yrd. Doç. Dr. Aydan Özkütük

Yıkayıcı-dezenfektörlerle temizleme-dezenfeksiyon işlemleri;cihaz çeşitleri, kullanım ilkeleri.

Uzm. Hem. Hülya Erbil

Yıkayıcı-dezenfektörlerin rutin izlemi (EN 15883-1/2 standartı: aletlerin temizliği-dezenfeksiyonu için gerekenler)

Peter Newson

Mikrodalga ve ultraviyole ile dezenfeksiyon uygulamaları;kullanım alanları,genel özellikleri.

Yrd. Doç.Dr. Nuri Özkütük

Ambulans ve İlk Müdahalede Sterilizasyon Dezenfeksiyon.

Yrd. Doç. Dr. Oğuz Özyaral

Acil Serviste Sterilizasyon Dezenfeksiyon İşleminde yapılan eksikler hatalar

Uzm Dr. Figen Çoşkun

Sosyal Alanlarda Sterilizasyon Dezenfeksiyon: Kulüp, Yurt, Kuaför, Caddelerde Dezenfeksiyon

Hem. Nilüfer Doğan Kazancı

Yurtdışından girişlerde Dezenfeksiyon Uygulamaları ve Yapılan Yanlışlar

Uzm. Dr. Mehmet Özdemir

Dezenfeksiyon uygulamalarında standartlar ve rehberler? EN/ ISO Normları nelerdir? Dezenfeksiyonun takip ve validasyon çalışmaları Avrupa’ da birlik? Amerika’nın yaklaşımı? ülkemiz’de durum?

Yrd. Doç. Dr. Alpay Özbek

Sterilizasyon uygulamalarında standartlar, takip ve kontrolünde validasyon çalışmaları ve rehber çalışmaları. EN/ ISO Normları nelerdir? Avrupa’ da birlik? Amerika’nın yaklaşımı? ülkemiz’de durum? 

Cavit Eldem

Steril malzemenin paketlenmesinde ve saklanmasında rehberler nelerdir. EN/ ISO Normları nelerdir? Avrupa’ da birlik? Amerika’nın yaklaşımı? ülkemiz’de durum? Raf ömrü çalışmaları, maliyetler

Yük. Hem Gülhizar Tan

Tıbbi atık stratejileri nelerdir?EN/ ISO Normları nelerdir? Avrupa’ da birlik? Amerika’nın yaklaşımı? ülkemiz’de durum?

Doç. Dr. İbrahim Halil Özerol

Hastane infeksiyon komitesi olarak sterilizasyon ve dezenfeksiyonda yasal sorumluluklar ve yapılması gerekenler

Prof. Dr. Neşe Saltoğlu

Hastanın hastaneye kabulünden önce yapılması gerekenler? Hastalar arası bulaş riskine karşı alınması gereken önlemler ve eğitim stratejileri?

Doç. Dr. Dilek Kılıç

Hastane infeksiyonlarını önlemede personel sağlık kontrol çalışmaları ve eğitim stratejileri?

Uzm. Dr. Yavuz Uyar

Gazlı gangren, CJD perioperatif önlemler ve atıklarda ve re-useble gereçlerde yapılması gerekenler?

Yrd. Doç. Dr. Tansu Yamazhan

Bioterörizm, biyolojik ve kimyasal terörizmde hastanelerde emniyet ve dekontaminasyon

Uzm. Dr. Alpay Azap

Türkiyede hastane infeksiyonlarına bakış açısı ve hastane yönetimine düşen yasal görevler nelerdir

Yrd. Doç. Dr. Yaşar Bayındır

İnfeksiyon kontrol komitesine düşen yasal görevler, görev tanımları. Sürveyans çalışmaları konusunda hazırlanmış formlar

Yrd. Doç. Dr. Dilara İnan

Sürveyans çalışmalarında mikrobiyoloji laboratuvarına düşen görevler nelerdir? Akış şeması ve kriterleri nelerdir? Salgın halinde görevleri nelerdir?

Yrd. Doç. Dr. Müşerref Otkun

Sterilizasyon birimi yöneticisine düşen görevler ve Sterilizasyon konusunda yasalarımız ve yaptırım gücü. Yasal zorunluluklar nelerdir?

Doç. Dr. Kemalettin Aydın

Bronkoskopi, endoskopi ve sigmoidoskopi uygulamalarında dikkat edilecek hususlar nelerdir? Kullanılacak dezenfektanlar nelerdir. Rehber örnekleri.

Prof. Dr. Mustafa Samasti

Anjiyo ve kateterizasyon ve üriner kateterizasyon işlemlerinde dikkat edilecek hususlar nelerdir? Genel prensipler nelerdir? İşlemlere bağlı gelişen infeksiyonlar nelerdir? Kullanılacak ise dezenfektanlar nelerdir.

Hem. Serpil Erol

Cerrahi aletlerin dezenfeksiyonunda ve kadın-doğum uygulamalarında dikkat edilecek hususlar nelerdir? Genel prensipler nelerdir? Kullanılacak dezenfektanlar nelerdir

Doç. Dr. İsmail Çepni

Havalandırma ve klima sistemlerine bağlı gelişebilecek infeksiyonlar nelerdir? Havalandırma- klima ve HEPA filtrasyon sistemleri hakkında bilgilendirme.

Yrd. Doç. Dr. Ertan Teksöz

Havalandırma ve klima sistemlerinin kontrolü nasıl yapılır? Nerelerde laminer akımlı hava kullanılmalıdır?

Yrd. Doç. Dr. Ömer Yanarateş

Biyogüvenlik laboratuvarlar seviyeleri ve biyogüvenlik kabinlerinin seçimi, kullanımı ve bakımı

Uzm. Dr. İsmail Ceyhan

Süzme ile sterilizasyon sağlanabilir mi? Süzgeç çeşitleri nelerdir? Etkinliği nasıl ölçülür? Hangi amaçlarla nasıl kullanılırlar?

Yrd. Doç. Dr. Neşe Demirtürk

Hastanede metisilin Dirençli Stafilokok ve Vankomisin Dirençli Enterokok infeksiyonlarında izolasyon önlemleri.

Prof. Dr. Zeynep Gülay

Ameliyathane/ yoğun bakım servislerinde salgınlar ve korunma önlemleri. Solunum cihazlarında sterilizasyon dezenfeksiyon

Y. Doç. Dr. Fatma ülger

Afetler /Savaş sonrası sterilizasyon dezenfeksiyon

Prof. Dr. Ayşe Willke Topçu

Hastanede eklem bacaklılarla geçen infeksiyonlar ve korunma yolları

Doç. Dr. Murat Hökelek

Hastane infeksiyonlarına yol açan sorunlu mikroorganizmalar nelerdir? Sorun oluşturma nedenleri nelerdir?

Prof. Dr. Nezahat Gürler

Dezenfektanlara direnç gelişim mekanizmaları? Dezenfeksiyon işlemini ne kadar tehdit etmektedir?

Y. Doç. Dr. Kayhan çağlar

Dezenfektan direncini belirleyen testlere global bir bakış. Hangi testler hangi sıra ile yapılmalıdır. En ucuz ve kesin sonuç nasıl elde edilir?

Prof. Dr. Ufuk Abbasoğlu

Kitabın tüm yayın hakları DAS Derneği'ne aittir. Bu kitabın hiçbir bölümü yazılı izin olmaksızın basılamaz, fotokopi , kayıt, tekrar çoğaltma gibi elektronik ve mekanik bir şekilde çoğaltılamaz, kaynak gösterilerek kısa alıntılar yapılabilir.

               

Yayınlanan tüm içeriğin hakları DAS Derneği'ne aittir. Kaynak gösterilse dahi içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan içeriğin bir bölümü, alıntılanan içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir...