Geri Bildirim

Web sayfası yerine "404" mesajı veya başka bir hata kodu görüyorsanız, sistem sayfayı yüklemeyle ilgili sorun yaşıyordur. Ayrıca sayfanın yavaş yüklendiğini veya hiç açılmadığını görüyorsanız..

Her türlü hata için bize sorun ile ilgili bilgi verin info@das.org.tr mail adresine mail atmanız yeterli

Lütfen mailinizde sorun yaşadığınız sayfa yada modül ile ilgili bilgi vermeyi unutmayınız..

5. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi 4-8 Nisan 2007 Yılında Antalya'da düzenlenmiştir.. Kongre konuşma metinlerine sayfamızdan ulaşabilirsiniz

Editörler: Prof. Dr. Murat Günaydın, Prof. Dr. Recep Öztürk, Prof. Dr. Sercan Ulusoy, Prof. Dr. Meral Güntekin

Kitap Başlıkları     Link

Önsöz

 

Kapak

 

Otobiyografiler

 

Kurullar

 

Sekreterya

 

Sponsorlar

 

İletisim Adresleri

 

Bilimsel Program

 

İçindekiler

 

 

Sunum (konu) Başlığı

Pdf Yazı Link

Pdf Slayt Link

Sağlık kurumlarında sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamalarının / ürünlerinin /süreçlerinin bugünü ve yarını.

William A. Rutala

Sağlık Sektöründe Kalite çalışmaları ve Akreditasyon

Bilge Aydın

Avrupa normları direktifleri ve kalite ile ilişkileri

Klaus Hahnen

Dezenfektanların seçimi ve kullanımı

William A. Rutala

Dezenfeksiyonu Etkileyen Faktörler

Özlem Alıcı

Dezenfektan aktivite testleri

Prof. Dr. Ufuk Abbasoğlu

Bakteriler ve dezenfektanlara direnç

Yrd. Doç. Dr. Elif Doyuk Kartal

Alet temizliğinde kullanılan alet yıkama makineleri ve ultrasonik yıkama makinelerinin önemi ve kullanımı

Hemş. Aycan Yıldırım 

Dezenfektör solüsyonları, pas sökücüler, alet koruyucu ve parlatıcılar ve seçimi

Yard. Doç Dr. Zeynep Şenses

Dezenfektörlerin monitorizasyonu, EN ve ISO Dezenfektör standartları

Peter Newson

Dezenfektan ve antiseptiklerin sterilizasyon amacı ile kullanımı (Perasetikasit, Formaldehid, Klorheksididn ve H2O2 )

Neşe Demirtürk

Sterilizasyon konularına bakış

Wim Renders

Etlienoksit ve Gaz Plazma ve sterilizasyon yöntemleri

Hemş. Hülya Erbil

 

Buhar sterilizasyonu ve Flash program

Hemş. Ayşe arı

Gama Sterilizasyonu

A. Yekta Özer

Resterilizasyon (tek kullanımlık malzemelerin yeniden kullanımı)

Yeşim Çetinkaya Şardan

Göz ve mikrocerrahi aletleri, yanlış flash kullanımı

Ayşe Özçelik

Ödünç medikal (Konsinye) malzemelerin yönetimi

Hemş. Sevgili Gürel

Tıbbi tekstiller ve test yöntemleri, paketleme malzemelerinde TSE standartları

Aysun Cireli

Disposible ve reusible Ameliyathane hasta örtülerinin kullanımının değerlendirilmesi

Mine Güngör

Yeni ISO 11607- 2 standardına göre ısı ile kapatma sistemlerinin validasyonu

Hans Wolf

Paketleme

Fatma eti aslan ve Mukadder Genç

Manuel Dekontaminasyon

Aydan Özkütük

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinin işleyişi ve ünite içi iletişimi, çalışan yetkinlik düzeyleri, eğitimleri

Faruk Aydın

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinin diğer ünitelerle iletişim ve işleyişi, yaşanan sorunlar

Duygu Eşel

Sterilizasyon hizmetlerinin özelleştirilmesi

Rahmet Çaylan

Hastanelerde Kritik ve kritik olmayan alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon uygulamaları.

Dilek Zenciroğlu

Endoskopi ünitelerinde DAS uygulamaları ile ilgili sorunlar ve enfeksiyon kontrolü

Canan Karadeniz

Riskli girişimlerde DAS uygulamaları. (IV Kateter,üriner kateter,arter kateteri, epidural vb invaziv girişimlerde)

Yadigar Arpa

VRE, MRSA, MR Gram Negatif çomaklar ve Salgınlarda DAS yönetiminin rolü, yetki ve sorumluluklar

Nezahat Gürler

İnfeksiyon hastalıkları konsültasyonları ve DAS işlemleri

Halit Özsüt

Enfeksiyon kontrol çalışmalarında İKK dışı ekip çatışması ve çatışma yönetimi

Vildan Umur Çakar

Hemodiyaliz Ünitelerinde Enfeksiyon Kontrolü

Dilek Arman

Labaratuvar ortamında Sterilizasyon ve dezenfeksiyon

Çağatay Acuner 

Tüberkülozun yayılımını önlemede çevresel kontrol önlemleri ve dezenfeksiyon

Mustafa Özyurt

f

Lejyonellaya karşı alınması gereken önlemler ve dezenfeksiyon uygulamaları

Efsun Akbaş

İçme sularında parazit ve diğer patojenlere karşı dezenfeksiyon uygulamaları ve ara konaklarla mücadelede kullanılan kimyasallar

Nurittin Ardıç

Hastane mutfaklarında ve mama hazırlığında DAS uygulamaları

Serpil Erol 

Kesici ve delici alet yaralanmaları ve korunma önlemleri

Pakize Aygün

MSÜ. Çalışanlarının güvenliği, ünitede korunma ve örgütlenme modelleri

Güner Dağlı

Temizlik ürünleri ve Dezenfektanlar için ürün güvenliği

Nedim Sultan

Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Uygulamalarında Hasta Güvenliği Kavramı

Rabia Güven

Laboratuarlarımız biyogüvenlik düzeylerine uygun çalışılıyor mu? Biyogüvenlik kabinleri güvenli mi? Nasıl kontrol edilmelidir?

İsmail Ceyhan

Sterilizasyon Ünitesi, Yoğun Bakım Ünitesi ve ameliyat odasının mimari yapısı ve enfeksiyon ilişkisi

Ayhan Karadayı Kemalettin Aydın

Yoğun bakım havalandırmaları ve izolasyon ünitelerinde havalandırmalar

Ertan Teksöz 

Ameliyathane havalandırma sistemleri IVF ve Genetik Labaratuvar havalandırma sistemleri

Ali süngü

Ameliyathane ve Kritik ünitelerde Mikrobiyolojik kontroller

Şaban Esen

Ultraviyole lambalarının kullanımı

Nuri Özkütük

Kuş gribi ve alınması gereken önlemler

Gaye Usluer

SARS kuşkulu ve damlacık çekirdeği ile bulaşan enfeksiyonlarda DAS yönetimi

Bülent A Beşirbellioğlu

Kırım Kongo Ateşi

Hürrem Bodur

Bioterörizm

Mehmet Baysallar

 

Savaş Göç ve Afetlerde Salgınlar

Ayşegül Yağcı

Afetlerde Salgın Kontrolü Organizasyonu

Haluk Vahaboğlu

Çocuk Kliniklerinde salgınlar ve DAS yönetimi

Mustafa Bakır

Yeni Doğan ve Pediatrik Hastalarda antiseptiklerin kullanımı

Fahri Ovalı

Yeni Doğan Yoğun Bakımlarda çevre, alet, araç temizlik ve dezenfeksiyonu

Ayşegül Zenciroğlu

TPN, İlaç ve diğer solüsyonların hazırlanmasında DAS uygulamaları

Ayper Somer

Diş hekimliği enfeksiyon kontrol yönergesi neden yenilendi?

Rahime Nohutcu

Diş hekimi diş ünit suyundan neden sorumlu ve ne yapmalı ?

Engin Bulut

Diş hekimliğinde steril edilecek aletler nasıl temizlenmeli ?

Celal Tümer

Diş hekimliğinde ne tip otoklav alınmalı ve nasıl kullanılmalı?

Güven Külekçi 

Enfeksiyon kontrol komitelerinin yapılandırılması ve merkezi sterilizasyon üniteleri

Atilla Ataç

Enfeksiyon kontrol hemşireliği

Filiz Arık

Sterilizasyon kontrolü ve önemi

Nevin Acar

Diş hekimliğinde el hijyeni ve lateks alerjisi

Gülten Uygun

 

Diş Hekimliğinde Atık Yönetimi

İnci Devrim

Sağlık kuruluşlarında atık yönetimi, tibbi atık yönetmeliği ve getirdiği sorumluluklar

Mustafa Öztürk

Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi

Türkan Özbayır

Kitabın tüm yayın hakları DAS Derneği'ne aittir. Bu kitabın hiçbir bölümü yazılı izin olmaksızın basılamaz, fotokopi , kayıt, tekrar çoğaltma gibi elektronik ve mekanik bir şekilde çoğaltılamaz, kaynak gösterilerek kısa alıntılar yapılabilir.

               

Yayınlanan tüm içeriğin hakları DAS Derneği'ne aittir. Kaynak gösterilse dahi içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan içeriğin bir bölümü, alıntılanan içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir...