Geri Bildirim

Web sayfası yerine "404" mesajı veya başka bir hata kodu görüyorsanız, sistem sayfayı yüklemeyle ilgili sorun yaşıyordur. Ayrıca sayfanın yavaş yüklendiğini veya hiç açılmadığını görüyorsanız..

Her türlü hata için bize sorun ile ilgili bilgi verin info@das.org.tr mail adresine mail atmanız yeterli

Lütfen mailinizde sorun yaşadığınız sayfa yada modül ile ilgili bilgi vermeyi unutmayınız..

6. Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi Kongre Kitabı

 

[Hoşgeldiniz] [Kapak] [İçindekiler] [Kurullar] [Bilimsel Program] [Bilimsel Sekreterya]

 

 

Editörler:

Prof. Dr. Şaban Esen Prof. Dr. Duygu Perçin Prof. Dr. Faruk AYDIN Prof. Dr. Murat Günaydın Dilek Zenciroğlu

Konuşma Metinleri

Hastaneler yönetmeliğine göre MSÜ, ameliyathane ve yoğun bakım mimarisi ve yapılanma
Ayhan Karadayı Osman Üçüncü

MSÜ'Dde yapılanma, Donanım, validasyon ve bakım
W
im Renders

Standartlar (OR, YBÜ, Negatif ve Pozitif Basınçlı oda, TPN)
Salim Özçelebi

Temiz Odaların Kurulum, Validasyon ve Bakım Maliyeti
Muhammet Güven

Çamaşırhane hizmetlerinin satınalınması
Cüneyt Özakın

Temizlik şirketlerinden hizmet alınması
Sabiha Akdeniz

Sterilizasyon hizmetlerinin satın alınması
Rahmet Çaylan

TSE-EN ve CE
Zeynep Füsun Denli

Ulusal Bilgi Bankası ve Kullanımı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği,
Bilgehan Karadayı

İlaç Eczacılık Onayı
Mahmut Tokaç

Gram Pozitif Mikroorganizmalar
Sercan Ulusoy

Gram Negatif Mikroorganizmalar
Hakan Leblebicioğlu

MDR ve diğer sorun patojenlerde ve DAS Uygulamaları
Yeşim Çetinkaya Şardan

Yeni ve yeniden önem kazanan patojenlerde DAS uygulamaları (C.difficile, HBV, HCV, HIV, Norovirus, Cryptosporidium)
İbrahim Erayman

Yıkama solüsyonları
Mustafa Samasti

Yeni Dezenfektanlar ve Glukoprotamine
Bernhard Meyer

Alet Dezenfeksiyonu ve Dezenfektan Seçim Kriterleri
Şaban Esen

Dezenfektanlar: Sınıflama ve Amaca Uygun Kullanım Alanları
Ufuk Abbasoğlu

Dezenfektan Aktivitesini Etkileyen Faktörler ve Dezenfektann Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Nedim Sultan

Dezenfektan etkinliğinin ölçülmesinde örnek modeller (El dezenfektanı ve Yüzey dezenfektanı)
Kayhan Çağlar

Göz Alet ve Malzemelerinin Temizlik Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon uygulamaları
Hatice Arda

Endoskop Dezenfeksiyonu
Canan Karadeniz

Yoğun Bakım ve Anestezide kullanılan solunum destek malzemelerinin temizlik dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamaları
Rahmet Çaylan

Dezenfektörler ,Ultrasonik Yıkama, Alet ve Malzeme Termal Dezenfeksiyonunda Son Öneriler
Faruk Aydın

Manuel ( El ile ) yıkama
Aliye Parlak

Malzemelere göre hazırlık bakım paketleme, Konteynerler ve kullanımı,transfer ve depolama
Türkan Özbayır

Paketleme malzemelerinin standartları
Güven Çelebi

Sterilizasyonun Monitorizasyonu
Murat Günaydın

Buhar Sterilizasyonunun Temelleri ve Validasyon
Klaas Kopinga

DAS Dökümantasyonu
Duygu Perçin

Genel Cerrahi Açısından resterilizasyon
Ali Ünsal

Kardiyoloji Açısından resterilizasyon
Ramazan Akdemir

Ortopedi Açısından resterilizasyon
Murat Bozkurt

İnfeksiyon Hastalıkları Açısından resterilizasyon
Yeşim Çetinkaya Şardan

Diş hekimliğinde eldiven
Mustafa Zortuk

Diş hekimliğinde önlük, bone, galoş
İnci Devrim

Diş hekimliğinde maske, gözlük, siperlik
Rahime Nohutçu

Başlıkların Sterilizasyonu
Aslan Gökbuget

Diş Hekimliğinde Kimyasal İndikatörler
Atilla Ataç

Diş Hekimliği İnfeksiyon Kontrolünde Sürveyans’
Güven Külekçi

Hastanelerde Su Sistemlerinde DAS
Dilara İnan

Yoğun Bakımlarda DAS Uygulamaları
Gökhan Aygün

Yenidoğan ünitelerinde TPN Uygulamalarında DAS Uygulamaları
Fahri Ovalı

Ameliyathanelerde DAS Uygulamaları
Dilek Zenciroğlu

Labaratuvarlarda DAS Uygulamaları
Betigül Öngen

Hemodiyaliz ünitelerinde DAS Uygulamaları
Gülden Ersöz

Evde bakım hizmetleri, Huzurevleri ve yuvalarda DAS Uygulamaları
Neslihan Ünal

Berber,kuaför hizmetlerinde DAS uygulamaları
Demet
Canyılmaz

Havuzlarda , mutfaklarda DAS uygulamaları
Zerrin Yuluğkural

Yerel yönetimlerin Su Sistemlerinde DAS
Tevfik Sunter

Yara Mikrobiyolojisi ve Tedavisi
Halit Özsüt

Yara ve Yanık Bakımında DAS Uygulamaları
Oğuz Çetinkale

Yara Bakım ürünleri
Ahmet Demir

El Hijyeni ve Solüsyonlar-Yumuşatıcılar
Serpil Erol

El Dezenfeksiyonunda Yeni Araştırma Sonuçları ve EN 1500 ve Öneriler
Günter Kampf

Bildiriler..

Acıbadem Bursa Hastanesi El Yıkama Kampanyası Deneyimi
Fatma Apaydın

El hijeni İle Önlenebilen Epidemi: Norovirus
Sevgin Samancıoğlu

Doktor ve Hemşirelerin El Hijeni Alışkanlıklarının Örnek Grup Üzerinde Anket Metoduyla Değerlendirilmesi
Yasemin Baskındağlı

Hastane Çalışanlarının El Yıkama Bilgi ve Davranışlarının Etkinliği
Hülya Ayaz

Sağlık Çalışanlarının El yıkama Alışkanlıklarını Geliştirmede Precede Modelinin Kullanımı
Gül Bülbül Maraş

Diş tedavilerinde enfeksiyon önleme yolları
Hande Savaşan

“Hisar İntercontinental Hospital” Hastanesi Genelinde Kullanılan Sıvı Sabunlukların Enfeksiyon Riski Açısından Değişim Sürelerinin Belirlenmesi
Özlem Kasar

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Klebsiella Pneumoniae Kolonizasyonu
Sümeyra çetin Gevrek

Diş Hekimliği Cerrahi Ameliyathanesinde Yapılan Dental İmlant Uygulamalarında Uyulması Gereken Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Kuralları
Gülcan Koluaçık

Hastanemiz İnfeksiyon Kontrol Komitesi Çalışanlarında Geçen Beş Yıllık Deneyimlerin Paylaşılması
Gülçin Zengin

2004-2008 Yılları Arasında Hastanemizde Komitemize Yapılan Yapılan Kesici Delici Alet Yaralanması Bildiriminin Değerlendirilmesi
Gülçin Zengin

T.C. Sağlık Bakanlığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Alan Tanımları ve Hijen Kuralları
Emine Güngör

Yenidoğan Ünitesi Tadilatında Edindiğimiz Deneyim
Melek Meltem Göksel

Artroskop İlişkili Pseudomonas Aeruginosa Salgını
Mahmut Demirel

Marmaris Devlet Hastanesi 2007 Yılı Cerrahi Alan Enfeksiyon Oranları
Gül Bülbül Maraş

Anadolu Sağlık Merkezi Cerrahi Alan Enfeksiyonları Önleme Uygulamaları
Süleyman Çolak

Yara iyileşiminde Yeni Jenerasyon Antiseptiklerden Poliheksanid Etkinliğinin Klinik Olarak Gösterilmesi
Kadir Çeviker

Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitelerinde Su Sistemlerinde Bulunabilecek Bakterilerin Araştırılması
Yasemin Ersoy

Amerikan Hastanesi Tıbbi Görüntüleme Bölümünde İnfeksiyon Kontrol Uygulamaları
Nilüfer Kazancı

Temas Yoluyla Bulaşan Enfeksiyonların Kontrolünde Yeni Bir Teknoloji; Yatak Yıkama Üniteleri
Sevim Karamahmut

Kontamine ve Steril Malzeme Transfer Uygulamaları
İlhami Çolak

Sterilizasyon Öncesi Dezenfeksiyon Gerekliliği
Aysun Usta

Hidrojen peroksit kolloid gümüşün diş üniti su yolunun dekontanimasyonuna etkisinin incelenmesi
Engin Bulut

Kirli Cerrahi Aletlerde Bekleme Süresi ile Bakteriyel Yük Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Hafize Sav

Kirli Cerrahi Aletlerde Bakteriyel Yükün Araştırılması
Hafize Sav

Türkiye’de Farklı Hastanelerde Merkezi Sterilizasyon Ünitelerinde Temizlik/Dekontaminasyon Uygulamaları
Aliye Parlak

Sterilizasyon İşlemi Tamamlanan Konteynerdeki Cerrahi Setlerin Ameliyathanede Nemli Çıkma Nedenleri, Setlerin Mikrobiyolojik Yönden Steril Kabul Edilip Edilemeyeceğinin Belirlenmesi.
İhsan Durmuş

Ön Vakumlu Otoklavlarda Su Tasarrufu
Emel Eray Kahrıman

Özel Bir Hastanede Hidrojen Peroksit Sterilizasyon Yönteminin Kullanımına Geçilmesi
Emel Eray Kahrıman

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesin'de Sterilizasyon Monitörizasyonu, Dökümantasyon ve Kullanıma Sunum
Tülay Arkun

Amerikan Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Sterilizasyon Süreçleri
Aliye Parlak

Sterilizasyon Yönteminde Uygun Paketleme Materyali seçiminin Önemi ve Paketleme Teknikleri
Aliye Parlak

T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Elektronik Kontrol Sistemine Geçiş Süreci
Mustafa Aytaç

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Sağlık Çalışanlarının Merkezi Sterilizasyon Ünitesi ile İlgili Memnuniyet Düzeyleri İyileştirme Çalışması
Tabak, F

Amerikan Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi ile Destek Birimlerin İşbirliği
Aliye Parlak

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Ödünç Setleri Steril Etme Amaç ve Uygulamaları
Emel Şennur

Klinik Örneklerden izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında QacA/B ve smr dezenfektan direnç Genlerinin Multipleks Pcr İle Belirlenmesi ve Diğer Antimikrobiyal Ajanlara Karşı Duyarlılıklarının Araştırılması
Yaşar Nakipoğlu

Pseudomonas Aeruginosa’ ya Karşı Aminoglikozid Kullanımı: Biyofilm Oluşumu, Bakteri Sayısı ile Orantılımıdır?
Vahide Bayrakal

Hastane Kökenli Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus suşlarında Dezenfektan Direnç Genlerinin Araştırılması
Kayhan Çağlar

Hastane Kökenli Serratia İzolatlarının Bazı Antiseptiklere Duyarlılığı
Kayhan Çağlar

Povidon İyodürün Hastanes Kökenl, Metisiline dirençli Staphylococcus Aureus İzolatlarına Etkisi
Kayhan Çağlar

Farklı Diş Macunlarının S. mutans, S. salivarius, L. casei ve L. acidophilus Üzerine Antibakteriyel Etkinliğinin İn-vitro Araştırılması
Zeynep Şenses

Yanık Tedavisinde Actolind Deneyimi
Gülseren Sakarya

Venöz Ülser Tedavisinde Actolind deneyimi
Gülseren Sakarya

Samsun Tıbbi Atık Tesislerinde Sterilizasyon Çalışmaları Deneyimi
Abdullah Güvenli

Yeni Açılmış Bir Hastanede Tıbbi Atık Kontrölünün Sağlanması
İlknur Şen

KTÜ Farabi Hastanesi’nde eğitimin tıbbi Atık Miktarına Etkisi
Aktaş Seyhan

 

 

Kitabın tüm yayın hakları DAS Derneği'ne aittir. Bu ki tabın hiçbir bölümü yazılı izin olmaksızın basılamaz, fotokopi , kayıt, tekrar çoğaltma gibi elektronik ve mekanik bir şekilde çoğaltılamaz, kaynak gösterilerek kısa alıntılar yapılabilir.

               

Yayınlanan tüm içeriğin hakları DAS Derneği'ne aittir. Kaynak gösterilse dahi içeriğin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan içeriğin bir bölümü, alıntılanan içeriğe aktif link verilerek kullanılabilir...